Naše služby

Poskytujeme poradenství v oblastech zemědělství, potravinářství, zdravotnictví, školství, veterinářství a DDD.

Naše řešení podporují zdraví zvířat, podporují dobré životní podmínky zvířat a společně zlepšujeme zisky vašeho podnikání.

 

diagnostika

DIAGNOSTIKA

Nabízíme široké spektrum diagnostických služeb spojených s chovem zvířat. Například měření koncentrace čpavku v chovech. Mikrobiologická a serologická diagnostika.  

vyziva

VÝŽIVA

Nabízíme služby spojené s výživou. Například výpočet náhrady vitamínu E přípravkem Cabanin CSD. Poskytneme poradenství náhrady mikroprvků v krmivu formami organických mikroprvků (glycináty, methionáty, proteináty)

zdravi

ZDRAVÍ

Poskytujeme poradenství v udržení zdraví v chovech zvířat z hlediska plošných preventivních opatření, jako například ochrana chovu před infekcí salmonelami

hygiena

HYGIENA

Poradíme jak udržet hygienické prostředí v líhních odchovnách, ve výrobních a skladovacích prostorách, kancelářích a domácnostech.

kanystry

DDD

Poradenství v oblasti optimálního postupu při dezinfekci, desinsekci a deratizaci prostředí v chovech, kancelářích, výrobních a skladovacích prostorách i v domácnostech.

Potřebujete poradit nebo se jen na něco zeptat?