Inovační napájecí systém spořící náklady

Skusové kuličkové ventily k napájení snižují únik vody, byly vyvinuty jako reakce na rostoucí nároky na moderní chov hospodářských zvířat. Systém AquaGlobe® nabízí kompletní řadu kuličkových napájecích ventilů od mláďat po dospělé kategorie prasat a skotu.

Kuličkové napájecí ventily AquaGlobe® umožňují zvířatům vypít požadované množství vody –  s malým nebo žádným únikem vody.

Tento inovativní systém je vyvinut podle nejnovějších poznatků výzkumu a je speciálně přizpůsoben anatomii zvířat a jejich potřeb.

Úspora se skusovými kuličkovými napájecími ventily

Optimální kapacita pití.  Je známo, jak vysoké náklady jsou spojené s únikem vody. V závislosti na napájecím systému, který se používá, ztráty vylitím mohou být sníženy až o 40%, nebo i více. Instalace kuličkových ventilů AquaGlobe® sníží ztráty rozlitím a proto se investice vrátí v krátké době.

Kulička je umístěna v takové vzdálenosti od ústí napáječky, aby zvíře mělo napáječku celou v hubě, než se voda spustí. Kapacita a průtok napáječky odpovídá určité kategorii zvířat. Je eliminována situace, kdy voda při pití zvířatům vytéká na podlahu nebo si zvířata s napáječkou pouze hrají. Je nemožné, aby prasata spouštěla vodu tím, že se o napáječku drbou.

 

Celkem bude snížen únik vody, což zlepší prostředí ve stáji, sníží Vaše zbytečné ztráty a tím náklady za rozlitou vodu.

Snížení úniku vody

Švédský institut pro zemědělskou a environmentální techniku (JTI) provedl studii srovnávající AquaGlobe® skusové kuličkové ventily k napájení s konvenčním typem kolíkového ventilu. Studie ukazuje, že únik vody je 1,6 l /den/zvíře u skusového kuličkového ventilu a 2,7 l /den/zvíře u konvenčního ventilu. Jinými slovy, jsou ztráty vody o 40% menší u skusových kuličkových ventilů. Celková spotřeba vody je 6,2 až 8,5 l /den/ zvíře s rozdílem 2,3 l /den/zvíře. Celkový produkční výsledek při srovnání přírůstků a konverze krmiva je stejný pro oba systémy.

Z ekonomického hlediska je únik vody velmi  důležitý. Rozdíl v celkové spotřebě vody by pro stáj s 300 prasaty byl přibližně 200 m³. Úspora nákladů pro ukládání a šíření této vody je 800 – 2000 EUR za rok (4 – 10 EUR / m³), v závislosti na místních nákladech na vodu. Nižší spotřeba vody rovněž poskytuje lepší stabilní prostředí.

 

Test v  George Morris Centru

Skusové kuličkové ventily byly srovnávány s běžnými ventily. Studie byla provedena  v George Moris centru v Kanadě. Stručné shrnutí je velmi zajímavé. Text byl publikován v několika velkých časopisech např.  v USA v nejvýznamnějším časopise o chovu prasat: National Hog Farmer a v Německém největším zemědělském časopise: Top Agrar.

V George Morris centrum došli k závěru, že skusové kuličkové ventily k napájení šetří značné množství vody, v důsledku snížení úniku vody. V jejich testovací stáji měli o 35% nižší celkovou spotřebu vody a stejné výrobní výsledky (přírůstek, konverzi). Při testování dospěli k tomuto závěru: „Celkově lze konstatovat, že síla této technologie spočívá v tom, že je jednoduchá, šetrná k životnímu prostředí, a zisková“.

Anatomicky navržen

Tvar napáječky AquaGlobe® odpovídá anatomii zvířat. Je přirozené, že zvíře napáječku stiskne v hubě. Způsob příjmu vody, tlak a průtok vody odpovídá potřebám zvířat. Díky hubicovému utváření vytéká voda z napáječky pod menším tlakem, což umožňuje přirozený a efektivní příjem vody. Intenzita stisku kuličky mění intensitu průtoku. Díky kuličce a jejímu umístění se zvířata naučí pít velmi rychle.

Hygiena napájení

Hygiena a kvalita vody jsou důležité faktory pro výrobní výsledek.

Důležité je, aby byl zvířaty používán celý povrch napáječky a tím se minimalizovaly místa s možností růstu bakterií. Běžné ventilové napáječky a hlavně miskové napáječky tento požadavek nesplňují. AquaGlobe® skusové kuličkové ventily zaručují maximální hygienu napájení.

Spolehlivost a trvalá kvalita

Unikátní design skusových kuličkových ventilů umožňuje samo-čištění a to tím, že kulička se otáčí, což zabraňuje usazování částic a ucpávání napáječek. Všechny pohyblivé díly jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli.