Se zvyšující se cenou vitamínu E vyvstává otázka, zda je možné jej částečně náhradit jinými antioxidanty a snížit tak náklady na krmivo. Nabízí se přípravek Cabanin CSD powder, který má vysoký obsah polyfenolů.

Polyfenolické složky mají silné antioxidační účinky (Rice a Evans, 1997). Existuje pozitivní lineární korelace existuje mezi maximálním polyfenolickým obsahem a antioxidační aktivitou (Proteggente et al., 2002). Cabanin CSD má vysoký obsah polyfenolů obsažených ve vinné révě, která je jeho základní součástí (Vitis vinifera), v citrusech a v jedlých kaštanech (Castanea sativa Mill.)

Polyfenoly v révě jsou speciálně silné antioxidanty. Tyto polyfenoly jsou účinnější než samotný vitamin C a E (Lachman et al., 2004). Některé klinické studie v roce 1980 ukázaly, že oligomerické procyanidiny obsažené v zrnkách révy jsou 20krát silnějšími antioxidanty než vitamin E (Shi et al., 2003). In vivo studie na myších dokázaly, že ochranný efekt polyfenolického extraktu ze zrnek révy proti nežádoucí oxidaci v různých tkáních, byl téměř dvakrát silnější než vitaminu E (Bagchi et al., 1998). Kromě antioxidační aktivity mají polyfenoly obsažené v zrnkách révy také protizánětlivý a anti-alergický účinek (Shi et al., 2003).

Polyfenoly v révě vinné mají potenciál alespoň částečně nahradit vitamin E. Ve studiích Tebib a kol., (1997) bylo zjištěno, že i polymerické taniny v zrnkách révy fungují jako antioxidanty in vivo, potlačující efekt oxidačních procesů způsobených nedostatkem vit. E.

Zvířata často dostávají více vitamínu E než je standardní norma, k zajištění dostatečné antioxidace a tím k zabránění nežádoucí oxidace. Proto existuje možnost náhrady vit. E v hodnotách nad existující normu.

Antioxidační aktivita Cabaninu CSD je předběžně vyhodnocena na 0.5 až 0.7násobek vitaminu E. Toto hodnocení je založeno na obsahu polyfenolů v produktu a antioxidační aktivitě více druhů polyfenolů a vitamínu E vyjádřené v literatuře (Duthie et al., 2003; Naguib, 2003; Rice-Evans et al., 1997), stejně jako analýzy vybraných polyfenolů ve výrobku. S Cabaninem CSD dosáhneme antioxidační aktivity 0.5-0.7násobku aktivity vitamínu E, tedy 1kg vitamínu E odpovídá 1,4 až 2kg Cabaninu CSD.

Zlepšení produkčních výsledků a zdraví dodáním Cabaninu CSD do krmiva bylo prokázáno v mnoha pokusech založených na zařazení vyšší dávky než je nahrazení samotného vit. E. Pokud chcete dosáhnou lepších ukazatelů užitkovosti, potom peníze, které by se ušetřily na vit. E se mohou použít k tomuto účelu.

Literatura:
1) Bagchi D., Garg A., Krohn R., Bagchi M., Bagchi D.J., Balmoori J & Stohs S.J (1998): Protective effects of grape seed proanthocyanidins and selected antioxidant against TPA-induced hepatic and brain lipid peroxidation and DNA fragmentation, and peritoneal macrophage activation in mice. Gen Pharmacol 30:771–776.
2) Duthie, G.G., Gardner, P.T & Kyle, J.A.M (2003): Plant polyphenols: are they the new magic bullet? Proceedings of the Nutrition Society 62: 599–603
3) Lachman, J., Šulc, M., Hejtmankova, A., Pivec, V & Orsak, M (2004): Content of polyphenolic antioxidants and trans-resveratrol in grapes of different varieties of grapevine (Vitis vinifera L.) Hort. Sci.. (PRAGUE), 31 (2): 63–69
4) Naguib, Y.M.A., Hari, S.P., Passwater, R. JR & Huang, D (2003): Antioxidant activities of natural vitamin E formulations. J. Nutr. Sci. Vitaminol 49 (4):217-220
5) Rice-Evans, C.A., Miller, N.J & Paganga, G (1997): Antioxidant properties of phenolic compounds. Trends in plant science, reviews 2 (4): 152-159
6) Shi, J., Yu, J & Pohorly, J.E (2003): Polyphenolics in Grape Seeds – Biochemistry and Functionality. J Med Food 6 (4): 291–299
7) Tebib, K., Rouanet, J.M & Besancon, P (1997): Antioxidant effects of dietary polymeric grape seed tannins in tissues of rats fed a high cholesterol-vitamin E-deficient diet Food Chemistry, Vol. 59 (1) pp. 135-141