Biotechnologie

Bakterie do kompostů

Bakterie do bioplynových stanic

Bakterie do jezírek

Bakterie do septiku

Bakterie do popelnic

Bakterie do odpadů

Bakterie do ČOV

Mikroorganismy do bioplynových stanic

Mikroorganismy pro účinnější kompostování

Účinnější provoz čistíren odpadních vod

Odstraňování organického znečištění

Dekontaminace povodeň

Sanace po povodni

Sanace ČOV po povodni

Biiotechnologie pro zemědělství

Snižování emisí čpavku

Snižování intenzity zápachu

Odstraňování kontaminace ropnými látkami a polycyklickými aromatickými uhlovodíky.